Vispārējie noteikumi un informācija klientiem
I. Vispārīgie līguma nosacījumi
1.§. Pamatnoteikumi
(1) Šie nosacījumi attiecas uz visiem līgumiem, kas noslēgti ar mums kā pakalpojumu sniedzēju (SoBuy Commercial GmbH), izmantojot
vietne www.sobuy.it. Ja vien nav panākta cita vienošanās, nav paredzēta konkrētu nosacījumu izmantošana.
(2) Patērētājs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz juridisku darījumu nolūkos, kurus tā nevar
nevar attiecināt ne uz viņa komercdarbību, ne uz neatkarīgo profesionālo darbību. Tirgotājs ir jebkura fiziska persona vai
juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas, veicot juridiskus darījumus, rīkojas pati
pašnodarbināta vai komerciāla darbība.
2.§. Līguma noslēgšana
(1) Līguma priekšmets ir preču pārdošana.
(2) Ievietojot produktu mūsu vietnē, mēs jums piedāvājam saistošu piedāvājumu noslēgt līgumu
pirkt saskaņā ar preces aprakstā norādītajiem nosacījumiem.
(3) Pirkuma līgumu tiešsaistes iepirkumu groza sistēma izveido šādi:
Pirkšanai izvēlētie produkti tiek ievietoti "grozā". Konkrētā navigācijas joslas poga ļauj piekļūt
"grozā" un jebkurā laikā veikt izmaiņas.
Kad esat atvēris lapu "Kase", ievadījis savus personas datus un norādījis maksājuma un piegādes veidus, tie atkal nāk
visi dati, kas attiecas uz pasūtījumu, tiek parādīti kopsavilkuma lapā.
Ja izmantojat tūlītēju maksājumu sistēmu (piemēram, PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, tūlītēju bankas pārskaitījumu), jūs tiksiet novirzīts
uz mūsu tiešsaistes veikala pasūtījumu lapu vai tūlītējo maksājumu sistēmas nodrošinātāja vietni.
Ja esat novirzīts uz tūlītējo maksājumu sistēmu, ievadiet vai atlasiet nepieciešamos datus. Operācijas beigās jūs tiksiet novirzīts
uz mūsu tiešsaistes veikala pasūtījumu lapu.
Pirms pasūtījuma nosūtīšanas jums ir iespēja vēlreiz pārbaudīt visus datus, tos modificēt (izmantojot arī interneta pārlūka funkciju "Atpakaļ") vai
atcelt pirkšanas darbību.
Nosūtot pasūtījumu, juridiski saistošā piedāvājuma pieņemšana tiek apstiprināta, noklikšķinot uz pogas "Pasūtīt ar maksājuma saistībām"
un no tā izrietošā pirkuma līguma noteikšana.
(4) Pasūtījuma apstrāde un visas līguma noslēgšanai nepieciešamās informācijas nosūtīšana notiek pa e-pastu
daļēji automatizētā veidā. Lūdzu, pārliecinieties, ka mums iesniegtā e-pasta adrese sakrīt, vai tiek saņemti e-pasti
tehniski nodrošināts un jo īpaši tas, ka SPAM filtrs to neaizsedz.
3.§. Paturēšanas tiesības, īpašumtiesību saglabāšana
(1) Aizturēšanas tiesības jūs varat izmantot tikai tad, ja tās attiecas uz prasījumiem no tām pašām līgumattiecībām.
(2) Preces paliek mūsu īpašumā līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.
§ 4 Garantija
(1) Piemēro likumā noteiktās garantijas tiesības.
(2) Kā patērētājam jums tiek lūgts pārbaudīt preces piegādes laikā, vai tās ir pilnīgas, vai tajā nav defektu
acīmredzamus un transporta bojājumus un cik ātri vien iespējams ziņot par mums un nosūtītājam par visām sūdzībām. Izlaiduma gadījumā tas tā nav
ietekme uz likumā noteiktajām garantijas tiesībām.
5.§. Piemērojamie tiesību akti, izpildes vieta, jurisdikcija
(1) Piemēro Vācijas likumus. Patērētājiem šo piemērojamo likumu piemēro tikai tad, ja piešķirtā aizsardzība nav atņemta no noteikumiem
patērētāja pastāvīgās dzīvesvietas valsts likuma saistošs (vislabvēlīgākā noteikuma izplatības princips).
(2) Visu pakalpojumu sniegšanas vieta, kas attiecas uz biznesa attiecībām ar mums, un jurisdikcijas vieta ir mūsu juridiskā adrese, ja jūs to nedarāt
vai nu patērētājs, bet tirgotājs, juridiska persona saskaņā ar publiskajām tiesībām vai atsevišķs aktīvs saskaņā ar publiskajām tiesībām
tas pats attiecas uz gadījumiem, ja jums nav vispārējas jurisdikcijas vietas Vācijā vai Eiropas Savienībā vai ja jums ir pastāvīgā dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta
izsaukuma brīdī nav zināmas. Tiesības pārsūdzēt citas kompetentas tiesas tiesā paliek neskartas.
(3) Vīnes Konvencijas par preču starptautisko tirdzniecību noteikumi nav skaidri piemērojami.
II. Klienta informācija
1. Pārdevēja identitāte
SoBuy Commercial GmbH
Noiers Höltigbaums 6
22143 Hamburga
Vācija
Tālrunis: 040/63307924
e-pasts: it@sobuy-shop.com
Alternatīva strīdu izšķiršana:
Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai ārpustiesas strīdu izšķiršanai, kas ir pieejama vietnē
https://ec.europa.eu/odr.
2. Informācija par līguma formulēšanu
Tehniskie pasākumi, kas saistīti ar līguma noslēgšanu, paša līguma noslēgšanu un korekcijas iespējām, tiek veikti
atbilstība "līguma noslēgšanas" likumdošanai mūsu standarta uzņēmējdarbības nosacījumos (I daļa).
3. Līguma valoda, saglabājot līguma tekstu
3.1. Līguma valoda ir itāļu.
3.2. Pilnīgs līguma teksts pie mums netiek glabāts. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas, izmantojot tiešsaistes grozu sistēmu, dati
līgumus var izdrukāt, izmantojot pārlūkprogrammas drukas funkciju, vai saglabāt elektroniski. Pēc uzņemšanas
pasūtiet datus no mums, informāciju, kas likumā nepieciešama distances pārdošanas līgumiem un Nosacījumiem
Vispārējie jautājumi tiek nosūtīti jums pa e-pastu.
4. Preču vai pakalpojumu galvenās īpašības
Preču un / vai pakalpojumu būtiskās īpašības ir atrodamas attiecīgajā piedāvājumā.
5. Cenas un maksāšanas veidi
5.1. Attiecīgajos piedāvājumos norādītās cenas atspoguļo kopējās cenas. Tie satur visus cenas komponentus, ieskaitot visus
nodokļi.
5.2 Uzkrātās piegādes izmaksas nav iekļautas pirkuma cenā. Tos var atsaukt, izmantojot pogu
attiecīgi atzīmēti mūsu vietnē vai attiecīgajā piedāvājumā pasūtīšanas procesa laikā
parādīts atsevišķi, un jums tas jāsedz jums, ja vien piegāde nav bezmaksas.
5.3. Par naudas pārskaitījumu radušās izmaksas jūs sedzat pat gadījumos, kad piegāde notiek kādā dalībvalstī
no ES, bet maksājums tiek veikts ārpus Eiropas Savienības.
5.4 Jums pieejamie norēķinu veidi ir redzami, nospiežot attiecīgi atzīmētu pogu mūsu vietnē
internetā vai saistītajā piedāvājumā.
5.5. Ja vien atsevišķiem maksājuma veidiem nav noteikts citādi, maksājuma tiesības, kas izriet no noteiktā līguma, zaudē spēku
nekavējoties.
6. Piegādes noteikumi
6.1 Nosacījumi, noteikumi un iespējamie piegādes ierobežojumi ir redzami, nospiežot pogu
mūsu vietnē vai attiecīgajā piedāvājumā.
6.2. Ja esat patērētājs, ar likumu ir noteikts, ka pārdodamās lietas nejaušas nozaudēšanas vai nejaušas bojāšanās risks
sūtījuma laikā klientam pāriet tikai pēc preču piegādes, neatkarīgi no tā, vai sūtījums un
apdrošināts vai nav. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja esat patstāvīgi pasūtījis transporta uzņēmumu, kuru nav norādījuši mēs vai kāda persona
atbild par sūtījuma veikšanu.
7. Tiesiskas garantijas tiesības par defektiem
Atbildība par defektiem ir balstīta uz "garantijas" noteikumiem, kas ietverti mūsu Vispārējos nosacījumos (I daļa).
Šos Vispārīgos noteikumus un informāciju par klientiem ir izstrādājuši advokāti, kas specializējas Händlerbund un IT tiesību jomā.
tie tiek pastāvīgi pārbaudīti, lai pārliecinātos par viņu likumīgo atbilstību. . Händlerbund Management AG garantē
tekstu un ir atbildīgs par visiem brīdinājumiem. Papildu informāciju var atrast: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
pēdējais atjauninājums: 23.10.2019